นมยูเอชที ประกาศผลช้อปดี มีลุ้นทุนการศึกษาที่ เทสโก้โลตัส

“ช้อปดี มีลุ้นทุนการศึกษาที่ เทสโก้โลตัส”
เงื่อนไขการร่วมรายการ มีดังนี้
1.เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
2.เมื่อซื้อสินค้า “นมยูเอชที” ที่ร่วมรายการ ได้แก่ นมเอนฟาโกร เอพลัส , เอนฟาโกร เอพลัส ซุพีเรียร์, ไฮคิว, ไฮคิว ซุปเปอร์โกลด์, โฟร์โมสต์ โอเมก้า, โฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์ และ เอส-26 โกลด์ ที่เทสโก้โลตัส ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ครบทุก 300 บาท ต่อใบเสร็จรับเงิน สามารถร่วมรายการได้โดยแอดไลน์ @enfapromo และถ่ายภาพใบเสร็จ พิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
3.รางวัล ได้แก่
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา (ทองคำ) มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวม 500,000 บาท
รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล เทสโก้โลตัส มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวม 500,000 บาท
4.จับรางวัล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
5.ประกาศผล ผ่านทาง @Enfapromo ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
6.ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล เท่านั้น
ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรม
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TESCO Lotus สรบครจคุณ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ช้อปดี มีลุ้นทุนการศึกษาที่เทสไก้ และบัตรกำนัลเทสใก้มลค่ากว่า 1,000,000 บาท Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 5,000 บาท 5,000บาท GIFT CARD จำนวน 100 รางวัล 063775xXXX 089820XXXX 1 ขวัญนภา ตอมพุทธา อรณพ เหลืองไชยยะ 3 อังคณา เหล่าพิลัย 098626xXXX ณัฐมาศ สุรวิทย์ 062971xXXX 5 จุทามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ 066001XXXX ปรากร ดลภัย 7 มนต์นภา เหลื่อมแก้ว พิมพา สุขแสง ณัฐพล ปานคำ 10 อัฐพล เกิดสีทอง 064090xXXX 081791xxXX 082263XXXX 064639XXXX 064901xXXX 11 สุภาพ กว้างสำโรง 12 ศักดา เสนารักษ์ 13 นนท์ปวิธ วชิระชัย 14 เตียง โพธิทองคำ 15 วรลักษณ์ คมขำ 16 นิตยา สมศรี 096775xXXX 17 นัจวีร์ ร่มโพธิ์ธารทอง 095397xxxX 18 จิรยุทธ ทศทอง 097148XXxX 19 อำไพ มาศวรรณา 063686xXXX 20 กรัยวรรณ สุทธิประภา 091049XXXX 082532XXXX 063814XXXX 095678xXXX 080104XXXX 083356XXXX"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Lotus ประกาศรายชื่อผู้โชกดี ช้อปดี มีลุ้นทุนการศึกษาที่เทสโก้ และบัตรกำนัลเทสโก้มลค่ากว่า 1,000,000 บาท Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 5,000 บาท 5,000บาท GIFT CARD จำนวน 100 รางวัล 41 ปภูภัค วิพิชย์ 080820XXXX 42 อรสา สกุลอิ้งภากรณ์ 092261XXXX 43 สาคร ดลภัย 061358XXXX 44 นิตยา พันธ์บุตร 45 อชิรญาณ์ คำโท 46 เอกชัย เผือกนอก 062003XXXX 063893XXXX 091872xXXX 061494XXXX 8419XXXX 51 อรทัย อานุจารีรัตน์ 52 วิรัตน์ แก้วแสง 53 เพ็ญจันทร์ สุขหมื่น 54 กนกวรรณ คล้ายทอง 097259xXXX 55 อนุชิต อินคำตุ้ย 56 สุจิรา แม่นธนู 57 วิชา ศุภเมธางกูร 58 ภูวนันท์ พูลสุวรรณ 59 พัชราภรณ์ คล้ายมาลา 093906XXXX 60 อนุรักษ์ เชื้อประทุม 098842XXXX 080050XXXX 083139XXXX 47 รอบคอบ สุขแสง 48 อุกฤษฏิ์ แมนผดุง 49 จิราวดี เหลืองไชยยะ 50 วุฒิชัย พลายแก้ว 091814XXXX 089223XXXX 081663XXXX 096989xxxX 096789XXXX 099686XXXX"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Lotus ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ช้อปดี มีลุ้นทุนการศึกษาที่เทสโก้ และบัตรกำนัลเทส์ก้มลค่ากว่า 1,000,000 บาท Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 5,000 บาท 5,000บาก CARD จำนวน 100 รางวัล 080270xXXX 064639XXXX 063868XXXX 095424xxxX 080954XXXX 085484XXXX 61 เนตรนภา อุ่นศิริ 62 ชูชาติ โพธิทองคำ 63 ชนัญธร บุตรศรี 64 อารยา เอี่ยมเอื้อยุทธ 65 นันทนา ดาบชัยคำ 66 นันปภัสร์ ตุ่มนอก 67 ชลสิทธิ์ จันหอม 68 สนั่น เจี้ยงกลับ 69 วินัย พิมนต์ 70 วัชร จันทร์เพ็ชร 095016xXXX 086341XXXX 081452XXXX 088958XXXX 71 สมบัติ สวยสูงเนิน 72 ณัฐูนภ สุขแสง 73 พัชราวลัย คงบัว 74 สุพัตรา นาคไพจิตร 75 หทัยทิพย์ คชประภา 76 วิมลรัตน์ วรธงไชย 77 ภูศรัณย์ สนศิริ 78 วิภาพร สุขอนันต์ 79 ชฎาพร สุทธิประภา 096403XXXX 80 ฐูนิตนันท์ แสงจินดาธรรม 091194xxxx 086131XXXX 063791XXXX 084805XXXX 081966xXXX 064670XXXX 094326XXXX 065609XXXX 062242XXXX"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ