อาหารแมวเน็กโกะแจกทองปีที่ 3

อาหารแมวเน็กโกะแจกทองปีที่ 3
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

📣มาแล้วว “อาหารแมวเน็กโกะแจกทองปีที่ 3” 🎉🎉
สำหรับใครที่รออยู่ เตรียมตุนซองรอเลยจ้า
✅ ปีนี้แจกเยอะ แจกใหญ่กว่าเดิม ✅
รางวัลทั้งหมดมูลค่ากว่า 1,400,000 บาท ได้แก่
🌟รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท 1 รางวัล
🌟รางวัลที่ 2 ทองคำแห่งหนัก 1 บาท 10 รางวัล
🌟รางวัลที่ 3 สร้อยทองคำพร้อมจี้หนัก 2 สลึง 60 รางวัล
🔺กติกาการร่วมสนุกง่ายๆ เพียง
เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ของ Food Innova ที่ร่วมรายการ (อาหารแมวเน็กโกะ, ขนมแมว / สุนัข โทโร่) เฉพาะแบบซองเท่านั้น ชนิดใด รสชาติใด ขนาดใดก็ได้ ที่ร้านค้าและโรงพยาบาลสัตว์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
ล้างทำความสะอาดซอง แล้วเขียนชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ลงบนฉลาก หรือแนบติดกับฉลากสินค้าที่เข้าร่วมรายการ นำใส่ซอง ติดแสตมป์ ส่งมาที่
📮ตู้ ปณ.1059 ปณฝ. สวนพลู กรุงเทพฯ 10121 หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนชิงโชคตามร้านเพ็ทช้อปที่ร่วมรายการ
เพื่อลุ้นรับทองคำรวมมูลค่ากว่า 1,400,000 บาท
🎊ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงหมดเขตรับชิ้นส่วนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
💌เงื่อนไขการจับรางวัล
– ครั้งที่ 1 ระยะเวลาการเล่นตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 16 เม.ย. 2564
จับรางวัลวันที่ 28 เม.ย. 2564 ประกาศรางวัลวันที่ 30 เม.ย. 2564
– ครั้งที่ 2 ระยะเวลาการเล่นตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564
จับรางวัลวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ประกาศรางวัลวันที่ 18 มิ.ย. 2564
💌เงื่อนไขการประกาศรางวัล
– ประกาศราง เวลา 14:00 น. ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ ชุมชนแมวเหมียว By Nekko
*การจับรางวัลทั้ง 2 ครั้ง ที่ โรงแรมธาราแกรนด์ รังสิต แอนด์ สปา ณ เวลา 14:00 น.
*สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก้ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงตามที่ระบุในชิ้นส่วนเท่านั้น ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนซองชิงโชครางวัลโดยไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง 2 รอบการจับรางวัล แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลในแต่ละรอบการจับรางวัลเท่านั้น หากปรากฏชื่อซ้ำกันในรอบการจับรางวัล คณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีท่านอื่นทดแทน
*ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพกร ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2554
* ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีผู้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล *ผู้โชคดีจะต้องแสดงสิทธิ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ *คำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
(เลขที่ใบอนุญาต : 39-40/2564)